Poznaj Korzyści

  • możliwość sporządzenia na podstawie inwentaryzacji, kompletnej i precyzyjnej dokumentacji 3D,
  • precyzyjna rejestracja geometrii istniejących budynków i obiektów budowlanych na potrzeby zarządzania dokumentacją, czy też przyszłych projektów,
  • wizualizacja 3D istniejących obiektów do celów promocyjnych, szkoleniowych,
  • możliwość efektywnego zarządzania powierzchniami przez zarządców nieruchomości,
  • możliwość wykonania dokumentacji płaskiej lub modeli 3D weryfikujących planowane zmiany, np. w infrastrukturze technicznej,
  • możliwość sporządzenie dokumentacji 3D szczególnie skomplikowanych elementów.

Nowoczesny sprzęt

Urządzenia, z których korzystamy podczas zbierania danych:

Skaner laserowy 3D

pozwala na szybki, precyzyjny i łatwo powtarzalny pomiar, którego efektem jest chmura punktów, wzbogacona o fotograficzne panoramy 360°.

Echosonda

pozwala obejrzeć dna zbiorników i obiektów zalanych zarówno na echogramach, jak i wygenerowanych na ich podstawie modelach 3D.

Georadar

umożliwia wysoko rozdzielczą penetrację gruntu bez konieczności prac odkrywkowych i wykopaliskowych, umożliwiając wykrycie m.in. poziemnych sieci, elementów konstrukcyjnych, niewybuchów, obiektów zabytkowych, etc.

Dron

umożliwia pozyskiwanie danych z miejsc trudno dostępnych bez konieczności narażania ludzi na niebezpieczeństwa związane np. z pracą na wysokości. Obraz może zostać przetworzony na dokumentację fotogrametryczną.