Poznaj Korzyści

 • możliwość sporządzenia na podstawie inwentaryzacji, kompletnej i precyzyjnej dokumentacji 3D,
 • precyzyjna rejestracja geometrii istniejących budynków i obiektów budowlanych na potrzeby zarządzania dokumentacją, czy też przyszłych projektów,
 • wizualizacja 3D istniejących obiektów do celów promocyjnych, szkoleniowych,
 • możliwość efektywnego zarządzania powierzchniami przez zarządców nieruchomości,
 • możliwość wykonania dokumentacji płaskiej lub modeli 3D weryfikujących planowane zmiany, np. w infrastrukturze technicznej,
 • możliwość sporządzenie dokumentacji 3D szczególnie skomplikowanych elementów.

Chmura punktów może stanowić produkt finalny, jak również może być podstawą do dalszych prac, w wyniku, których mogą powstać takie usługi jak:

 • kolorowa chmura punktów
 • ortoobrazy
 • spacer wirtualny
 • rysunki CAD 2D
 • pomiary powierzchni i objętości- model 3D MESH
 • model BIM LOD200
 • model BIM LOD300
 • model BIM LOD350
OTO 3D

Nasze portfolio liczy wiele skomplikowanych projektów inwentaryzacyjnych, realizowanych na całym świecie. Wykonywaliśmy pomiary i modele inwentaryzacyjne dla m. in.:

 • Sieci podziemnych w skali urbanistycznej
 • Zabytkowych zespołów sakralnych
 • Obiektów o znaczeniu strategicznym dla obronności państwa
 • Kopalni i wielkoskalowych obiektów przemysłowych
 • Budynków wysokościowych

ZAMÓW ONLINE

Nowoczesny sprzęt

Urządzenia, z których korzystamy podczas zbierania danych:

Skaner laserowy 3D

pozwala na szybki, precyzyjny i łatwo powtarzalny pomiar, którego efektem jest chmura punktów, wzbogacona o fotograficzne panoramy 360°.

Echosonda

pozwala obejrzeć dna zbiorników i obiektów zalanych zarówno na echogramach, jak i wygenerowanych na ich podstawie modelach 3D.

Georadar

umożliwia wysoko rozdzielczą penetrację gruntu bez konieczności prac odkrywkowych i wykopaliskowych, umożliwiając wykrycie m.in. poziemnych sieci, elementów konstrukcyjnych, niewybuchów, obiektów zabytkowych, etc.

Dron

umożliwia pozyskiwanie danych z miejsc trudno dostępnych bez konieczności narażania ludzi na niebezpieczeństwa związane np. z pracą na wysokości. Obraz może zostać przetworzony na dokumentację fotogrametryczną.